Objav SEBA a ŽI
svoj plný potenciál

SEBArozvoj
Systemické konštelácie (Rodinné/Firemné)
Life, Systemic & Business Coaching

Andrea Starostová | Life&Business Coaching

Volám sa Andrea

Som certifikovaná koučka Systemických konštelácií (Rodinných a Business konštelácií), Life coachingu, Systemického & Business coachingu.
Vediem ľudí na ich ceste SEBApoznania, aby mohli byť autentickí sami k SEBE, pochopiť najprv sami SEBA, potom svojím vzťahom, svojej práci/podnikaniu a vďaka tomu mohli žiť svoj plný potenciál v harmonických vzťahoch vo všetkých oblastiach svojho života vrátane rodiny, práce/podnikania a svojich záujmov. 

Kde sa spolu vidíme

BRATISLAVA
Systemické konštelácie (rodinné, vzťahové, pracovné, finančné)

Sobota 17.02.2023

13:00 – 19:00

Bratislava – Brighter Life Center

BRATISLAVA
Business konštelácie pre podnikateľov, freelancerov, manažérov a živnostníkov

Sobota 25.2.2022

10:00 – 17:00

Bratislava – Brighter Life Center

BRATISLAVA
Systemické konštelácie (rodinné, vzťahové, pracovné, finančné)

Sobota 04.02.2023

13:00 – 19:00

Bratislava – Brighter Life Center

BRATISLAVA
Systemické konštelácie (rodinné, vzťahové, pracovné, finančné)

Sobota 21.01.2022

13:00 – 19:00

Bratislava – Brighter Life Center

BRATISLAVA
Systemické konštelácie (rodinné, vzťahové, pracovné, finančné)

Piatok 27.01.2023

16:00 – 21:00

Bratislava – Brighter Life Center

TRNAVA
Praktický workshop NUMER EXPERT

Piatok 11.11.2022

09:00 – 16:30

Hotel Impiq Trnava

SEBArozvoj

Rodinné/Systemické konštelácie

Všetci sme prepojení a ovplyvňujeme sa viac, než si uvedomujeme. Rodinné konštelácie sú jeden z prístupov, ktorý je najviac známy, krásny a silne transformačný – presahujúci pole terapie.

Individuálne systemické konštelácie/terapie

Individuálne systemické konštelácie sú založené na rovnakých zákonitostiach ako skupinové rodinné/systemické konštelácie. Je možné ich stavať pomocou zástupných symbolov (napríklad figúrok) alebo prostredníctvom osobného vnímania a zážitku klienta cez pocity a fyzické telo.

Firemné konštelácie

Firemné konštelácie predstavujú živý model akejkoľvek firemnej situácie, určený pre majiteľov firiem, investorov, riaditeľov, manažérov a podnikateľov. Jedná sa o úplne nový spôsob riešenia problémov v pracovnom prostredí.

Systemický/Business coaching

Systemický coaching je predovšetkým pre tých, ktorí nemajú potrebu či odvahu sa v danú chvíľu zaoberať sami sebou viac do hĺbky, hľadať u seba a vo svojej rodine/rode zapletenia a rôzne traumy.

Spoznaj SEBA cez čísla

Spoznaj sám SEBA cez čísla a objav svoj potenciál.

ŽIVOT ako najväčší dar, ktorý nám dali rodičia

Ako som Vám svojou prácou pomohla

Andrea je skvelá žena, ktorá svojimi skúsenosťami a citom dokáže pomôcť vyriešiť problémy, či ťažkosti v živote. Je veľmi príjemná a vnímavá a za seba môžem len odporučiť stretnutie s ňou každému, kto má konkrétny problém, alebo len nevie, ako sa posunúť v živote. Ďakujem veľmi pekne, vážim si každú radu a všetku podporu, ktorú mi dávaš.

Lucia

S Aďkou sme sa po prvýkrát stretli na kurze Motýlej terapie a absolvovali sme spolu aj rodinné konštelácie. Vďačím jej za to, že sa dala na cestu sebapremeny a spoznávania a vďaka tomu pomáha aj nám ostatným zlepšovať naše životy. Vyskúšala som si s nou individuálne aj skupinové konštelácie a z obidvoch som odchádzala s takou ľahkosťou a úsmevom. Aďka je skvelá coachka, lebo to čo robí, ju aj napĺňa a práve preto sa v jej prítomnosti cítí človek tak príjemne a bezpečne. Ďakujem, že som ťa mohla spoznať a za to, že si úžasný človek  🤍 

Dominika

Spoznať sám seba? Otvárať zraniteľné šuflíčky? To bolo prvé čo mi napadlo. Bola to výzva, ísť s kožou na trh. Ale keď spoznáte Aďku, príde vám to absolútne prirodzené vyzliecť sa do „naha“, priam oslobodzujúce. Aďka je žena, ktorá nesúdi, prijíma, počúva a vďaka jej žiarivej energie a múdrosti pomáha liečiť naše zranenia. Vďaka za Teba Aďka a Tvoje rodinné konštelácie ❤️

Viki
Individuálne konzultácie a coaching prebiehajú osobne v Bratislave, v Trenčíne alebo online

Zapíšte sa na odber môjho newslettru