HOJNOSŤ VO VŠETKÝCH OBLASTIACH ŽIVOTA

Predstav si, že máš všetky oblasti života nastavené na pevných základoch a žiješ v láske, v hojnosti vo všetkých oblastiach života, máš harmonické vzťahy a prosperujúce podnikanie s voľným časom a finančnou slobodou 🙂

Aký je to pocit tvoriť si svoj život, po ktorom túžiš s ľahkosťou? 

Aké to je byť vo svojej plnej sile a cítiť sa vnútorne naplnený/á?

Aké to je využívať naplno svoj plný potenciál a tvoriť si veci v živote neobmedzene?

Aké to je byť vnútorne slobodný a napríklad cestovať po svete?

Aké to je byť spokojný/á vo svojej práci/v podnikaní a byť finančne nezávislý/á? 

Všetko, čo si v živote praješ žiť a tvoriť, je možné a dokážeš to aj TY ✨

Ja ťa tvojou cestou k sebe samému s radosťou prevediem…

Lebo už si nepraješ zažívať dookola

 • nespokojnosť vo vzťahu s partnerom, s rodičmi,  s kamarátmi, s autoritami, s klientami, so zákazníkmi, s kolegami
 • nefunkčné partnerské vzťahy, nezhody a hádky vo vzťahoch, žiarlivosť, pripútanosť, závislosť na partnerovi, neustále boje a manipuláciu, nespokojnosť a frustráciu, pocit byť na druhom mieste, byť nevidený, byť nevypočutý a byť neprijatý
 • neprejavovanie citov, ktoré v skutočnosti cítiš
 • mať nízku sebahodnotu, sebelásku, sebavedomie, zažívať smútok a nedostatok radosti zo života
 • nevyužívanie svojho plného potenciálu a tvorenia podľa svojich predstáv s ľahkosťou
 • chýbajúcu životnú energiu a pociťovanie častej únavy a vyčerpanosti, opakujúce sa zdravotné problémy
 • ubíjajúcu prácu, kde pracuješ na veľký výkon od rána do večera alebo nie je dobre finančne ohodnotená, opakujúce sa nezhody s nadriadeným, pocit nedostatku motivácie, nedostatku klientov, pocitu ohrozenia a vyhorenia
 • nedostatok financií a nedovolenie si toho po čom túžime
 • finančné limity v podnikaní a nevedieť sa posunúť na ďalší level aby si naplno začal využívať svoj plný potenciál

Pokiaľ nám veci v živote neplynú s ľahkosťou, s láskou a v hojnosti vo všetkých oblastiach, je na čase niečo v živote zmeniť, alebo stačí “iba” zvedomiť staré nefunkčné vzorce, ktoré nám už doslúžili a fatálne nás v živote ovplyvňujú a treba ich zvedomiť a prijať, zintegrovať, zharmonizovať a prepustiť ich… 

Ak si praješ zažiť najviac transformačné 3 mesiace svojho života, z ktorých budeš celý život čerpať, a v ktorých znovu objavíš svoje skutočné autentické JA, spojíš sa so sebou, a začneš naplno žiť život v hojnosti vo všetkých oblastiach života, tento PROGRAM je práve pre teba.

Po úspešnom polročnom programe ti s radosťou predstavujem 3-mesačný sebarozvojový program “Hojnosť vo všetkých oblastiach života” a pozývam ťa na tvoju osobnú cestu k sebe samému

Program, po ktorom si na konci povieš: “Waw! Konečne žijem seba a naplno využívam svoj potenciál! Toto bola najlepšia investícia v mojom živote. Investícia do seba, ktorá sa mi mnohonásobne vracia vo všetkých oblastiach svojho života.“

Vďaka tejto investícií do SEBA, žijem život v LÁSKE, vo FINANČNEJ HOJNOSTI, v HARMONICKÝCH VZŤAHOCH, v RADOSTI, vo SVOJEJ PLNEJ SILE,  v SÚLADE SO SEBOU a TVORÍM SI VŠETKO, PO ČOM TÚŽIM s ĽAHKOSŤOU. Pretože, až keď sme v súlade sami so sebou, dokážeme kreatívne tvoriť a využívať naplno svoj potenciál.

Je mi veľkým potešením ťa previesť na tvojej ceste k najlepšej verzii sebe samej/seba samého. Budeme transformovať všetky oblasti života, aby sme boli kompletní sami so sebou a nepotrebujeme druhých ľudí k tomu, aby nás spravili šťastnými.

Program začína v septembri 15.9. (piatok) a končí v decembri 06.12. (streda)

Čo ťa v 3-mesačnom programe čaká:

• Prvé úvodné osobné stretnutie na poobedných konšteláciach 15.9. v BA kde si môžeš postaviť konštelačný náhľad na tvoju tému

• 2 transformačné víkendy OSOBNE v skupine v Bratislave v nádhernom prostredí  „Raj zdravia“ so zdravým jedlom a welnessom  

zahrňuje stavanie skupinových systemických konštelácii, konštelačných náhľadov, rôzne cvičenia a techniky, princípy neurovedy a princípy fungovania mysle a kohírentnosti srdca, meditácie na tvorenie a zhmotňovanie svojej reality, vizualizácie, vytváranie životných zámerov…

• Prvé úvodné osobné stretnutie na poobedných konšteláciach 15.9

Osobné stretnutie na poobedných konšteláciach 15.9.23 v BA


 • Postavenie vlastného konštelačného náhľadu na akúkoľvek tvoju tému
1. víkend 23.9.-24.9. 

Zameraný na  financie, prácu/podnikanie, vzťah s peniazmi, hojnosť, životné poslanie, tak aby si sa:

 • Cítil/a v práci naplnený/á, bavila ťa práca a pracoval/a si s ľahkosťou
 • Žil vo finančnej hojnosti a dostatku
 • Bol/a finančne ohodnotený/á, tak ako si predstavuješ 
 • Mal/a vlastné prosperujúce podnikanie a podnikal s ľahkosťou a tvoril si všetko čo si praješ podľa seba
 • Zhramonizoval si bloky, ktoré ti bráni k finančnej slobode 
 • Mal/a dobré vzťahy s kolegami a klientami
 • Aby si sa stal/a sebavedomý/á leader, ktorého ľudia a team rešpektuje
2. víkend 25.11.-26.11

Zameraný na tvoju osobnú silu, harmonizáciu pôvodnej rodiny (mama, otec, súrodenci), súčasnej rodiny (partner a deti), partnerských a obchodných vzťahov, ženskej/mužskej sily, tak aby

 • Si sa cítil/a v rodine prijatá, videná a v bezpečí
 • Vzťahy v pôvodnej rodine boli harmonické a boli postavené na pevných základoch
 • Si vytváral rovnocenné harmonické partnerské vzťahy a harmonickú súčasnú rodinu
Na to aby sa nám v živote darilo potrebujeme byť v rodine na správnom mieste a byť v plnej sile. Keď nemáme správne miesto v rodine a preberáme zodpovednosť za rodičov, alebo máme vymenené poradie so súrodencom, cítime sa stále v živote na druhom mieste, nevidený, nepochopený, neprijatý… a ukazuje sa nám to vo všetkých vzťahoch, ktoré tvoríme (rodinné, partnerské, pracovné)

ONLINE skupinové stretnutia KAŽDÚ stredu 19:00 –21:00 cez ZOOM, zamerané na INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP K TEBE v rámci skupiny, tvoje osobné témy a otázky, kde budeš mať moju podporu a mentoring/coaching. Každý call bude nahrávaný a uložený na One Drive a kedykoľvek si ho môžeš pozrieť zo záznamu. 

• Harmonizovanie a zmena nefunkčných, limitujúcich presdvedčení (zahrňuje stavanie online skupinových systemických konštelácii a konštelačných náhľadov na každom calle – TOTO JE NAJVIAC pre okamžitú zmenu podvedomých vzorcov)

• praktikovanie rôznych cvičení a techník na prácu so sebou a napr. prácu so strachmi, aby ste sa naučili pracovať sami so sebou

princípy neurovedy a princípy ako funguje naša myseľ a kohírentnosť srdca

•  zdieľanie teórie a materiálov k daným témam 

• meditácie na tvorenie a zhmotňovanie svojej reality, vizualizácie, vytváranie životných zámerov 

Prvé stretnutie osobne v piatok 15.9. na konšteláciach v BA a potom pokračujeme každú stredu online a končíme online v stredu 06.12.2023

• Silná podporná skupina rovnako nastavených skvelých ľudí, ktorí si prajú žiť život v hojnosti vo všetkých oblastiach a spoznať seba 

• Podporná uzavretá skupina na FB alebo whatsup – priestor na vaše dotazy počas celých 3 mesiacov, zdieľanie vašich otázok a mojich odpovedí

• Zdieľanie teórie, materiálov, cvičení, meditácií na Google Drive

• Bonus 1: Meditácie na tvorenie novej reality v MP4 formáte, ktoré ti ostávajú a môžeš si ich kedykoľvek pustiť

 Bonus 2: Zúčastnenie sa všetkých jednodňových konštelačných workshopov for free po celý čas trvania programu

 

Počet miest je limitovaný!

TVOJA INVESTÍCIA DO SEBA:
1 480 EUR

Alebo na dve splátky 2 x 840 EUR (1.splátka pred začatím programu, 2.splátka do 17.10.2023)

 poprípade iný splátkový kalendár po dohode

Všetko, čo si praješ, je možné… a začať treba iba od seba. Ja som si touto transformačnou cestou už prešla a stále ešte prechádzam ale už INAK -> VEDOME a to je už úplne iná kvalita života, tvorenie svojej reality neobmedzene a s ľahkosťou 🙂 

Trvalo mi to niekoľko rokov intenzívneho sebapoznávania, práce na sebe, púšťania všetkých nefunkčných limitujúcich presvedčení z rodiny a absolvovania rôznych terapeutických a konštelačných výcvikov, coachingových výcvikov, meditačných pobytov na tvorenie reality z najvyššej úrovne vedomia, pobytov v meditačných centrách a učenia sa od najlepších učiteľov sveta a učenia po celom svete.

Tisíce hodín intenzívneho sebarozvoja, času a EUR investovaných do seba. A vďaka tomu Vám môžem odovzdať za 3 mesiace len to najlepšie, čo som sa na svojej ceste sebapoznania a doslovnej premeny za niekoľko rokov naučila a čo každý deň aj žijem. A teraz si s veľkou radosťou môžem povedať STÁLO TO ZA TO!

Žijem svoj naplnený život s ľahkosťou, v láske, v slobode a v hojnosti vo všetkých oblastiach života.

Som tu pre TEBA, keď sa TY rozhodneš pre SEBA...

Prihlásenie do 3-mesačného programu