Business konštelácie

Ak chceš vybudovať úspešné podnikanie, vybuduj najprv seba.

Tomáš Baťa

Firemné konštelácie predstavujú živý model akejkoľvek firemnej situácie, určený pre podnikateľov, freelancerov, majiteľov firiem, investorov, riaditeľov a manažérov.
Jedná sa o úplne nový spôsob riešenia problémov v pracovnom prostredí.

Ukazujú pohľad na to, čo v podniku nefunguje optimálne, poukazujú na skrytú dynamiku firmy, problémy v medziľudských vzťahoch a slúžia k zvedomeniu doposiaľ nepoznaných prekážok.
Uplatňujú sa tam, kde je potrebné získať objektívny náhľad na situáciu a pomáhajú nájsť nový uhol pohľadu, tým pádom riešenie pre danú situáciu.

Jeden z hlavných cieľov úspešnej práce s klientom je, umožniť mu vhľad do súvislostí v jeho vlastnom systéme.
Klient by mal pochopiť, čo sa deje vo firme alebo v rámci podnikania, pretože do systému patria nielen osoby (napr. zamestnanci) ale aj štruktúry podniku (napr. oddelenia) a ostatné časti systému (klienti, dodávatelia).

Častokrát sa jedná o komplexný systém a preto je nevyhnutné vytvoriť spolu s klientom zjednodušený model systému. Klient by mal nájsť riešenie “zvnútra” systému ako jeho člen a s prihliadnutím k celku.

Znamená to, že celý systém rozhoduje, či je dané riešenie prijateľné a dáva zmysel. Kompetencie celého systému presahuje kompetencie jeho časti ako napr. vedenia firmy.
Máte záujem o 1:1 spoluprácu? Napíšte mi email na andrea@anstar.life a rada si s Vami dohodnem stretnutie a poviem Vám viac info.