Kde sa spolu vidíme

3-mesačný program zameraný na hojnosť vo všetkých oblastiach života

Termín: 15.9.2023 až 07.12.2023 (je možné sa pridať do piatku 22.9.)

Miesto: Osobne/Online Bratislava

Workshop s konšteláciami na vzťahy, financie, hojnosť a podnikanie

Termín: Sobota 14.10.2023

Čas: 13:00-17:00 (18:00)

Miesto: Osobne Bratislava

Polročný transformačný sebarozvojový program

Termín: od Novembra 2023 – aprila 2024

Miesto: Online/Osobne Bratislava

Polročný transformačný sebarozvojový program

Termín: Od 1.5. do 31.10.2023 – PRÁVE PREBIEHA

Miesto: Online/Osobne Bratislava

FREE ONLINE WORKSHOP

Termín: 28.8.2023

Čas: 19:00h

Cena: For free 🙂

Miesto: Online Zoom

Harmonické partnerské vzťahy
Transformačný víkend

Termín: víkend 22.-23.7.2023

Čas: 09:00-17:00 (18:00)

Miesto: Raj Zdravia, Bratislava

Family Constellations in English