Prihlásenie na seminár

Polročný transformačný sebarozvojový program

Viac info už čoskoro

Termín: Od mája 

Cena:  

Miesto: Online/Bratislava osobne

 “Slobodní a silní môžeme byť až vtedy, keď si usporiadame svoj vzťah k členom svojej rodiny a ich osudom.”

Prídi si zharmonizovať vzťahy, pochopiť SÁM SEBA a hlavne pochopiť a prijať správanie našich rodičov, prarodičov a uvoľniť traumy a opakujúce sa rodové vzorce, ktoré nám bránia prežívať šťastný a naplnený život.

Rodinné konštelácie sú hlbokou zážitkovou metódou osobného rozvoja. Odhalia tajomstvá v rode, opakované vzorce správania, ktoré sa tiahnu naprieč generáciami. S ich pomocou môžeme odkryť časti nášho podvedomia/nevedomia, ktoré potrebujú byť zviditeľnené a zharmonizované. Naplnenie nášho plného potenciálu je možné jedine pokiaľ zvedomíme naše nevedomie, ktoré zahrňuje viac ako 90% našej mysle.

Viac info o konšteláciach na https://anstar.life/rodinne-systemicke-konstelacie/

Prihlášky na polročný program pomocou vyplnenia dole uvedeného formulára

Prihlásenie polročný program