TVORKYŇA / TVORCA
SVOJHO ŽIVOTA

Predstav si, že máš všetky oblasti života nastavené na pevných základoch a žiješ v láske, v slobode, vo finančnej hojnosti a máš harmonické rodinné, partnerské a pracovné vzťahy a máš prosperujúce podnikanie s voľným časom 🙂

Len si to predstav…

Aké to je zhmotniť si všetko po čom túžiš s ľahkosťou? 

Aké to je byť vo svojej plnej sile a cítiť sa vnútorne naplnený/á?

Aké to je žiť naplno svoj plný potenciál a zhmotniť si všetko po čom túžiš?

Aké to je byť vnútorne slobodný a napríklad cestovať po svete?

Aké to je byť spokojný/á vo svojej práci/v podnikaní a žiť svoj život podľa svojich predstáv? 

Všetko, čo si v živote praješ žiť a zhmotniť, je možné a dokážeš to aj TY ✨

Lebo už si nepraješ zažívať dookola

 • nespokojnosť vo vzťahoch s rodičmi, s kolegami, s kamarátmi
 • nefunkčné partnerské vzťahy, nezhody vo vzťahoch, žiarlivosť, pripútanosť, závislosť na partnerovi, neustále boje a manipuláciu, nespokojnosť a frustráciu, pocit byť na druhom mieste, byť nevidená
 • neprejavovanie citov, nízku sebahodnotu, sebelásku, sebavedomie, smútok, opakujúce sa choroby
 • nevyužívanie svojho plného potenciálu a tvorenia podľa svojich predstáv
 • chýbajúcu životnú energiu a pociťovanie častej únavy a vyčerpanosti, opakujúce sa zdravotné problémy
 • ubíjajúcu prácu, kde pracuješ na veľký výkon od rána do večera alebo nie je dobre finančne ohodnotená, opakujúce sa nezhody s nadriadeným
 • nedostatok financií a nedovolenie si toho po čom túžime 

Pokiaľ nám veci v živote neplynú s ľahkosťou, s láskou a v hojnosti vo všetkých oblastiach, je na čase niečo v živote zmeniť, alebo stačí “iba” zvedomiť staré nefunkčné vzorce, ktoré nám už doslúžili, pustiť ich, prijať, integrovať, zharmonizovať… 

Ak si praješ zažiť najviac transformačných 6 mesiacov svojho života, z ktorých budeš celý život čerpať, a v ktorých znovu objavíš svoje skutočné autentické JA, a začneš žiť život v hojnosti vo všetkých oblastiach života, tento PROGRAM je práve pre teba.

Týmto ťa s veľkou radosťou pozývam na tvoju osobnú cestu k sebe samému/samej a predstavujem ti seba-rozvojový polročný program “Tvorkyňa/Tvorca svojho života”. 

Program, po ktorom si na konci povieš: “Waw! Žijem svoje autentické JA! Toto bola najlepšia investícia v mojom živote. Investícia do seba, ktorá sa mi mnohonásobne vracia vo všetkých oblastiach svojho života.“

Vďaka tejto investícií do SEBA, žijem harmonický život v LÁSKE, v SLOBODE, vo FINANČNEJ HOJNOSTI, v HARMONICKÝCH VZŤAHOCH, v RADOSTI, vo SVOJEJ PLNEJ SILE, vo SVOJOM STREDE a v SÚLADE SO SEBOU a ZHMOTŇUJEM SI VŠETKO, PO ČOM TÚŽIM s ĽAHKOSŤOU. Pretože, až keď sme vo svojom strede, dokážeme tvoriť a robiť veci, ktoré sú v súlade s nami.

Je mi veľkým potešením ťa s láskou a rešpektom previesť na tvojej ceste k najlepšej verzii sebe samej/seba samého. Budeme transformovať všetky oblasti života, aby sme boli celiství.

Program začína v máji 1.5. (pondelok) a končí v októbri 31.10. (utorok)

Čo ťa v programe čaká:

• 3 transformačné víkendy v skupine – 3 víkendy OSOBNE v Bratislave v nádhernom prostredí so zdravým jedlom a welnessom

zahrňuje stavanie skupinových systemických konštelácii, konštelačných náhľadov, rôzne cvičenia a techniky, meditácie na tvorenie a zhmotňovanie svojej reality, vizualizácie, vytváranie životných zámerov…

1. víkend 3.6.-4.6.
Zameraný na harmonizáciu pôvodnej rodiny (matka, otec, súrodenci, širšia rodina), osobnej sily, ženskej sily/mužskej sily, tak aby vzťahy v pôvodnej rodine boli harmonické a boli postavené na pevných základoch. Na to aby sa nám v živote darilo potrebujeme byť v rodine na správnom mieste a byť v plnej sile. Keď nemáme správne miesto v rodine a preberáme zodpovednosť za rodičov, alebo máme vymenené poradie so súrodencom, cítime sa stále v živote na druhom mieste...a ukazuje sa nám to či v rodine, či u partnera. Toto všetko budeme harmonizovať prvý víkend.
2. víkend 22.7-23-7.
Zameraný na harmonizáciu súčasnej rodiny (partner, deti), partnerských vzťahov, zdravia, vitality, životnej energie, sebahodnoty, sebalásky, sebavedomia, tak aby partnerské vzťahy boli rovnocenné, harmonické a boli postavené na pevných základoch alebo aby si si do života pritiahla partnera.
3. víkend 23.9.-24.9.

Zameraný na prácu, podnikanie, financie, hojnosť, životné poslanie, tak aby si sa:

 • Cítil/a v práci naplnený/á, bavila ťa práca a pracoval/a si s ľahkosťou
 • Žil vo finančnej hojnosti a dostatku
 • Bol/a finančne ohodnotený/á, tak ako si predstavuješ
 • Mal vlastné prosperujúce podnikanie a podnikal s ľahkosťou a cítil sa slobodne a zhmotňoval si si všetko čo si praješ
 • Mal/a dobré vzťahy s kolegami
 • Aby si sa stal/a sebavedomý/á leader teamu, ktorého ľudia rešpektujú

ONLINE skupinové stretnutia KAŽDÝ utorok 18:00 –19:30 (poprípade do 20h) cez zoom, zamerané na tvoje otázky a tvoje osobné témy, kde budeš mať moju podporu 

• zahrňuje stavanie skupinových systemických konštelácii, konštelačných náhľadov, rôzne cvičenia a techniky, meditácie na tvorenie a zhmotňovanie svojej reality, vizualizácie, vytváranie životných zámerov…

• Prvý online call začíname v utorok 2.5. a končíme v utorok 31.10.2023

• 1 x individuálne online/osobné sedenie so mnou, ktoré je zamerané na tvoje konkrétne témy (zahrňuje individuálny mentoring & coaching, stavanie individuálnych konštelácii, konštelačných náhľadov, hlbšie poznanie svojej osobnosti)

• Silná podporná skupina rovnako nastavených skvelých ľudí, ktorí si prajú žiť naplnený život a život v hojnosti vo všetkých oblastiach a spoznať seba hlbšie

• Podporná uzavretá skupina na FB – priestor na vaše dotazy počas celých 6 mesiacov, zdieľanie vašich otázok a mojich odpovedí, zdieľanie teórie, materiálov k aktuálnej téme

• Materiály, cvičenia, úlohy, meditácie tvojej novej reality

• Darček 🙂

Počet miest je limitovaný!

Cena celého programu je:
2 680 EUR
alebo 2480 EUR*

*Len pre STÁVAJÚCICH klientov, ktorí už boli na individuálnych/skupinových konšteláciach do marca 2023 

Alebo na dve splátky 2 x 1 400 EUR 

Všetko, čo si praješ, je možné… a začať treba iba od seba. Ja som si touto transformačnou cestou už prešla a stále ešte prechádzam ale už INAK -> VEDOME a to je už úplne iná kvalita života, tvorenie svojho života s ľahkosťou 🙂 Trvalo mi to niekoľko rokov intenzívneho sebapoznávania, práce na sebe, púšťania všetkých nefunkčných limitujúcich presvedčení z rodiny a absolvovania rôznych hlbokých konštelačných výcvikov, coachingových výcvikov a pobytov v meditačných centrách a učenia sa u viac ako 20 učiteľov po celom svete.

Tisíce hodín intenzívneho sebarozvoja, času a EUR investovaných do seba. A vďaka tomu Vám môžem odovzdať za 6 mesiacov len to najlepšie, čo som sa na svojej ceste sebapoznania a doslovnej premeny za niekoľko rokov naučila a čo každý deň aj žijem. A teraz si s veľkou radosťou môžem povedať STÁLO TO ZA TO!

Žijem svoj naplnený život s ľahkosťou, v láske, v slobode, v hojnosti vo všetkých oblastiach života. 

Som tu pre TEBA, keď sa TY rozhodneš pre SEBA...

Prihlásenie na program