TVORKYŇA / TVORCA
SVOJHO ŽIVOTA

Predstav si, že máš všetky oblasti života nastavené na pevných základoch a žiješ v láske, v slobode, vo finančnej hojnosti a máš harmonické rodinné, partnerské a pracovné vzťahy a máš prosperujúce podnikanie s voľným časom 🙂

Aký je to pocit tvoriť si život, po ktorom túžiš s ľahkosťou? 

Aké to je byť vo svojej plnej sile a cítiť sa vnútorne naplnený/á?

Aké to je žiť naplno svoj plný potenciál a tvoriť si veci neobmedzene v živote?

Aké to je byť vnútorne slobodný a napríklad cestovať po svete?

Aké to je byť spokojný/á vo svojej práci/v podnikaní a byť finančne nezávislá? 

Všetko, čo si v živote praješ žiť a zhmotniť, je možné a dokážeš to aj TY ✨

Ja ťa tvojou cestou k sebe samému s radosťou prevediem a ukážem ti ako sa to dá…

Lebo už si nepraješ zažívať dookola

 • nespokojnosť vo vzťahu s partnerom, s rodičmi,  s kamarátmi, s autoritami, s klientami, so zákazníkmi, s kolegami
 • nefunkčné partnerské vzťahy, nezhody a hádky vo vzťahoch, žiarlivosť, pripútanosť, závislosť na partnerovi, neustále boje a manipuláciu, nespokojnosť a frustráciu, pocit byť na druhom mieste, byť nevidený, byť nevypočutý a byť neprijatý
 • neprejavovanie citov, ktoré v skutočnosti cítiš
 • mať nízku sebahodnotu, sebelásku, sebavedomie, zažívať smútok a nedostatok radosti zo života
 • nevyužívanie svojho plného potenciálu a tvorenia podľa svojich predstáv s ľahkosťou
 • chýbajúcu životnú energiu a pociťovanie častej únavy a vyčerpanosti, opakujúce sa zdravotné problémy
 • ubíjajúcu prácu, kde pracuješ na veľký výkon od rána do večera alebo nie je dobre finančne ohodnotená, opakujúce sa nezhody s nadriadeným, pocit nedostatku motivácie, nedostatku klientov, pocitu ohrozenia a vyhorenia
 • nedostatok financií a nedovolenie si toho po čom túžime
 • finančné limity v podnikaní a nevedieť sa posunúť na ďalší level aby si naplno začal využívať svoj plný potenciál

Pokiaľ nám veci v živote neplynú s ľahkosťou, s láskou a v hojnosti vo všetkých oblastiach, je na čase niečo v živote zmeniť, alebo stačí “iba” zvedomiť staré nefunkčné vzorce, ktoré nám už doslúžili a fatálne nás v živote ovplyvňujú a treba ich zvedomiť a prijať, zintegrovať, zharmonizovať a prepustiť ich… 

Ak si praješ zažiť najviac transformačných 6 mesiacov svojho života, z ktorých budeš celý život čerpať, a v ktorých znovu objavíš svoje skutočné autentické JA, a začneš žiť život v hojnosti vo všetkých oblastiach života, tento PROGRAM je práve pre teba.

Týmto ťa s veľkou radosťou pozývam na tvoju osobnú cestu k sebe samému/samej a predstavujem ti seba-rozvojový polročný program “Tvorkyňa/Tvorca svojho života”. 

Program, po ktorom si na konci povieš: “Waw! Konečne žijem seba a naplno využívam svoj potenciál! Toto bola najlepšia investícia v mojom živote. Investícia do seba, ktorá sa mi mnohonásobne vracia vo všetkých oblastiach svojho života.“ 

 Vďaka tejto investícií do SEBA, žijem život v LÁSKE, vo FINANČNEJ HOJNOSTI, v HARMONICKÝCH VZŤAHOCH, v RADOSTI, vo SVOJEJ PLNEJ SILE,  v SÚLADE SO SEBOU a TVORÍM SI VŠETKO, PO ČOM TÚŽIM s ĽAHKOSŤOU. Pretože, až keď sme v súlade sami so sebou, dokážeme kreatívne tvoriť a využívať naplno svoj potenciál.

Je mi veľkým potešením ťa previesť na tvojej ceste k najlepšej verzii sebe samej/seba samého. Budeme transformovať všetky oblasti života, aby sme boli kompletní sami so sebou a nepotrebujeme druhých ľudí k tomu, aby nás spravili šťastnými a hovorili nám, čo máme robiť a nerobiť.

Program začína v máji 1.5. (pondelok) a končí v októbri 31.10. (utorok)

Čo ťa v programe čaká:

• 3 transformačné víkendy v skupine – 3 víkendy OSOBNE v Bratislave v nádhernom prostredí so zdravým jedlom a welnessom

zahrňuje stavanie skupinových systemických konštelácii, konštelačných náhľadov, rôzne cvičenia a techniky, najnovšie princípy neurovedy a princípy fungovania mysle, meditácie na tvorenie a zhmotňovanie svojej reality, vizualizácie, vytváranie životných zámerov…

1. víkend 3.6.-4.6.
Zameraný na harmonizáciu pôvodnej rodiny (matka, otec, súrodenci, širšia rodina), osobnej sily, ženskej sily/mužskej sily, tak aby vzťahy v pôvodnej rodine boli harmonické a boli postavené na pevných základoch. Na to aby sa nám v živote darilo potrebujeme byť v rodine na správnom mieste a byť v plnej sile. Keď nemáme správne miesto v rodine a preberáme zodpovednosť za rodičov, alebo máme vymenené poradie so súrodencom, cítime sa stále v živote na druhom mieste...a ukazuje sa nám to či v rodine, či u partnera. Toto všetko budeme harmonizovať prvý víkend.
2. víkend 22.7-23.7.
Zameraný na harmonizáciu súčasnej rodiny (partner, deti), partnerských vzťahov, zdravia, vitality, životnej energie, sebahodnoty, sebalásky, sebavedomia, tak aby partnerské vzťahy boli rovnocenné, harmonické a boli postavené na pevných základoch alebo aby si si do života pritiahla partnera.
3. víkend 23.9.-24.9.

Zameraný na prácu, podnikanie, financie, hojnosť, životné poslanie, tak aby si sa:

 • Cítil/a v práci naplnený/á, bavila ťa práca a pracoval/a si s ľahkosťou
 • Žil vo finančnej hojnosti a dostatku
 • Bol/a finančne ohodnotený/á, tak ako si predstavuješ
 • Mal vlastné prosperujúce podnikanie a podnikal s ľahkosťou a cítil sa slobodne a zhmotňoval si si všetko čo si praješ
 • Mal/a dobré vzťahy s kolegami
 • Aby si sa stal/a sebavedomý/á leader teamu, ktorého ľudia rešpektujú

ONLINE skupinové stretnutia KAŽDÝ utorok 18:00 –20:00 (poprípade do 20:30h) cez ZOOM, zamerané na INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP K TEBE v rámci skupiny, tvoje osobné témy a otázky, kde budeš mať moju podporu a mentoring/coaching. Každý call bude nahrávaný a uložený na One Drive a kedykoľvek si ho môžeš pozrieť zo záznamu. 

• zahrňuje stavanie online skupinových systemických konštelácii, konštelačných náhľadov, praktikovanie rôznych cvičení a techník na prácu so sebou a prácu so strachmi, princípy neurovedy a princípy ako funguje naša myseľ, meditácie na tvorenie a zhmotňovanie svojej reality, vizualizácie, vytváranie životných zámerov, 

• Prvý online call začíname v utorok 2.5. a končíme v utorok 31.10.2023

• 1 x individuálne online/osobné sedenie so mnou, ktoré je zamerané na tvoje konkrétne témy (zahrňuje individuálny mentoring & coaching, stavanie individuálnych konštelácii, konštelačných náhľadov)

• Silná podporná skupina rovnako nastavených skvelých ľudí, ktorí si prajú žiť naplnený život a život v hojnosti vo všetkých oblastiach a spoznať seba hlbšie

• Podporná uzavretá skupina na FB – priestor na vaše dotazy počas celých 6 mesiacov, zdieľanie vašich otázok a mojich odpovedí, zdieľanie teórie, materiálov k aktuálnej téme

• Zdieľanie teórie, materiálov, cvičení, meditácií na Google Drive

• Bonus 1: Meditácie na tvorenie novej reality v MP4 formáte, ktoré ti ostávajú a môžeš si ich kedykoľvek pustiť

 Bonus 2: Zúčastnenie sa na všetkých mojich jednodňových konštelačných workshopov for free po celý čas trvania programu. Máš možnosť na sebe „pracovatˇ“, koľko si len praješ 🙂

• Darček 🙂

Počet miest je limitovaný

TVOJA INVESTÍCIA DO SEBA:
2 684 EUR

Alebo na dve splátky 2 x 1 400 EUR (1.splátka pri vstupe do programu, 2.splátka do 20.7.2023). 

Poprípade iný splátkový kalendár po dohode

Všetko, čo si praješ, je možné… a začať treba iba od seba. Ja som si touto transformačnou cestou už prešla a stále ešte prechádzam ale už INAK -> VEDOME a to je už úplne iná kvalita života, tvorenie svojej reality neobmedzene a s ľahkosťou 🙂 

Trvalo mi to niekoľko rokov intenzívneho sebapoznávania, práce na sebe, púšťania všetkých nefunkčných limitujúcich presvedčení z rodiny a absolvovania rôznych psychoterapeutických a konštelačných výcvikov, coachingových výcvikov, meditačných pobytov na tvorenie reality z najvyššej úrovne vedomia, pobytov v meditačných centrách a učenia sa od najlepších učiteľov sveta a učenia po celom svete.

Tisíce hodín intenzívneho sebarozvoja, času a EUR investovaných do seba. A vďaka tomu Vám môžem odovzdať za 6 mesiacov len to najlepšie, čo som sa na svojej ceste sebapoznania a doslovnej premeny za niekoľko rokov naučila a čo každý deň aj žijem. A teraz si s veľkou radosťou môžem povedať STÁLO TO ZA TO!

Žijem svoj naplnený život s ľahkosťou, v láske, v slobode a v hojnosti vo všetkých oblastiach života.

Som tu pre TEBA, keď sa TY rozhodneš pre SEBA...

Prihlásenie na program