Prihlásenie na seminár

TVOJA OSOBNÁ SILA
transformačný víkend (rodinné konštelácie &životné zámery, meditácia tvorenia reality)

Termín: víkend 3.-4.6.2023

Čas: 3.6. – 09:00 – 17:00

        4.6. – 9:00 – 17:00 (18:00)

Cena:  280 EUR celý víkend (alebo zúčastnenie IBA v sobotu a postavenie vlastnej konštelácie 140 EUR )  

Miesto: RAJ Zdravia Bratislava (Limbová 1A, 83101 Bratislava)

Možnosť welnessu v sobotu 3.6. po skončení 2h od 17:30 do 19:30 priamo v RAJ Zdravia. Cena 20 EUR

" Slobodní a v plnej sile môžeme byť až vtedy, keď si usporiadame svoj vzťah k členom svojej rodiny. "

Pridaj sa k skupine žien, ktorá je súčasťou polročného transformačného programu a prídi získať opäť svoju osobnú silu, s ktorou môžeš tvoriť svoju realitu, robiť kvantové kroky v živote. Ale bez harmonizácie vzťahov v rodine to nepôjde! V prvom rade vzťah k SEBE, matke, otcovi, súrodencovi aby si bol na správnom mieste v rodine, pretože iba z tohto miesta sa ti môže skutočne dariť v živote a môžeš naplno využívať svoju osobnú silu. 

Prídi zažiť transformačný víkend a dopraj si regeneráciu a očistu aj na fyzickom tele vo welnesse priamo po skončení workshopu v sobotu v krásnych priestoroch RAJ zdravia https://www.rajzdravia.sk/kneippov-raj/ 

Tento transformačný víkend je zameraný na harmonizáciu pôvodnej rodiny (matka, otec, súrodenci, širšia rodina), tvojej osobnej sily, ženskej sily/mužskej sily, tak aby vzťahy v pôvodnej rodine boli harmonické a boli postavené na pevných základoch. Na to aby sa nám v živote darilo potrebujeme byť v rodine na správnom mieste, byť v plnej sile a byť plne prijatý rodinou, podporovaný a cítiť sa v bezpečí. Keď nemáme správne miesto v rodine a preberáme zodpovednosť za rodičov, energeticky ich podporujeme a zachraňujeme, nevedome harmonizujeme ich vzťah, alebo máme vymenené poradie so súrodencom/súrodencami -> nemôžeme byť vo svojej plnej sile a nemôže sa nám v živote naplno dariť a častokrát sa nám nedarí v nejakej oblasti života. Tieto nefunkčné podvedomé vzorce sa nám ukazujú v rodine, v partnerských vzťahoch alebo v práci/v podnikaní a nám sa nemôže naplno dariť a často zažívame negatívne pocity. Toto všetko budeme harmonizovať tento víkend a okrem správneho nastavenia v rodine budeme vytvárať svoje životné zámery, aby sme si začali tvoriť svoju realitu, ktorá je v súlade s nami – s naším vyšším ja. Až keď sa spojíš so svojim vyšším JA, môžu sa diať tvoje kvantové skoky. 

Ale najprv potrebujeme pochopiť  SAMÝCH SEBA, spojiť sa sami so sebou a hlavne pochopiť a prijať správanie našich rodičov, prarodičov a uvoľniť opakujúce sa nefunkčné rodové vzorce, ktoré nám bránia prežívať šťastný a naplnený život, život v hojnosti vo všetkých oblastiach života.

Systemické konštelácie sú hlbokou zážitkovou metódou osobného rozvoja. Odhalia opakované vzorce správania, ktoré sa tiahnu naprieč generáciami. S ich pomocou môžeme odkryť časti nášho podvedomia/nevedomia, ktoré potrebujú byť zviditeľnené a zharmonizované. Naplnenie nášho plného potenciálu je možné jedine pokiaľ zvedomíme naše nevedomie, ktoré zahrňuje viac ako 90% našej mysle.

Viac info o konšteláciach na https://anstar.life/rodinne-systemicke-konstelacie/

Prihlášky na transformačný víkend pomocou vyplnenia dole uvedeného formulára

Prihlásenie víkend 03-04.06.2023