Prihlásenie na seminár

Praktický workshop NUMER EXPERT

Termín: 11.11.2022

Čas: 09:00 – 16:30 

Cena:   180 EUR + 20% DPH

Miesto: Hotel Impiq Trnava

Chcete porozumieť sebe, svojim kolegom, svojim zamestnancom a budovať hamornické pracovné tímy? Chcete vedieť, či sa Váš zamestnanec/kolega hodí viac na vedenie tímu alebo viac na prácu v tíme?

Praktický workshop NUMER EXPERT je zameraný na poznanie typu osobnosti ľudí a spoznanie silných/slabých stránok, kvalít, prirodzených talentov a schopností, ktorými človek disponuje už od narodenia. Tento workshop je vhodný najmä pre manažérov, riaditeľov a personalistov, ktorí sú zodpovední za výber zamestnancov a za budovanie pracovných tímov. 

 

Pre koho je workshop určený?

– Manažéri, ktorí riadia tím ľudí a chcú spoznať seba/kolegov a svojich zamestnancov a chcú vytvoriť harmonický pracovný tím

– Manažéri, ktorí sú zodpovední za výber zamestnancov

– Riaditelia malých/stredných firiem, ktorí sú zodpovední za výber zamestnancov

– Personalisti, ktorí sú zodpovední za výber zamestnancov

 

Čo je obsahom workshopu?

–  Naučíte sa spoznať seba, kolegov, zamestnancov cez čísla a vytvárať harmonické tímy ľudí 

–  Naučíte sa význam základných čísel od (1-9) a ich význam v dni, mesiaci a roku narodenia

–  Naučíte sa spoznať silné/slabé stránky, kvality a dary, prirodzené talenty, schopnosti, ktoré tvoria jedinečnosť človeka

–  Naučíte sa aké je smerovanie človeka, na čo sa má človek zamerať a akým smerom sa má uberať

–  Zistíte, či sa človek hodí viac na vedenie tímu, alebo viac na prácu v tíme, či je človek individualista, alebo je tímový hráč

–  Naučíte sa rozpoznať ako pôsobí človek na okolie (emočne/racionálne, súladne/nesúladne) a či má človek v sebe viac mužskej energie alebo ženskej


Prihlášky na seminár pomocou emailu andrea.starostova@gmail.com

Prihlásenie BA 21.01.2023