Prihlásenie na seminár

Rodinné/systemické konštelácie (vzťahové, partnerské, finančné, pracovné)

Termín: 21.1.2023

Čas: 13:00 – 19:00 

Cena:  60 EUR – samotná účasť v konšteláciach

           80 EUR – postavenie vlastnej konštelácie/konštelačného náhľadu 

Miesto: Brighter Life, Bratislava (Hurbanovo námestie 5)

 “Slobodní a silní môžeme byť až vtedy, keď si usporiadame svoj vzťah k členom svojej rodiny a ich osudom.”

Prídi si zharmonizovať vzťahy (vzťah k SEBE, partnerovi, deťom, rodičom, kamarátom, kolegom, financiam, práci, hojnosti, životnému poslaniu) a pochopiť najprv SÁM SEBA a hlavne pochopiť a prijať správanie našich rodičov, prarodičov a uvoľniť traumy a opakujúce sa rodové vzorce, ktoré nám bránia prežívať šťastný a naplnený život.

Systemické konštelácie sú hlbokou zážitkovou metódou osobného rozvoja. Odhalia tajomstvá v rode, opakované vzorce správania, ktoré sa tiahnu naprieč generáciami. S ich pomocou môžeme odkryť časti nášho podvedomia/nevedomia, ktoré potrebujú byť zviditeľnené a zharmonizované. Naplnenie nášho plného potenciálu je možné jedine pokiaľ zvedomíme naše nevedomie, ktoré zahrňuje viac ako 90% našej mysle.

Viac info o konšteláciach na https://anstar.life/rodinne-systemicke-konstelacie/

Prihlášky na seminár pomocou vyplnenia dole uvedeného formulára

Prihlásenie BA 21.01.2023