Prihlásenie na seminár

TVOJA OSOBNÁ SILA - TRANSFORMAČNÝ VÍKEND

Termín: 23.-24.03.2024

Čas: 09:00 – 18:00

Cena: 280 EUR 

Miesto: Raj Zdravia, Bratislava (Kramáre)

Tento transformačný víkend je zameraný na harmonizáciu pôvodnej rodiny (matka, otec, súrodenci, širšia rodina), tvojej osobnej sily, tvojho vnútorného dieťaťa, tak aby vzťahy v pôvodnej rodine boli harmonické a boli postavené na pevných základoch. Na to, aby sa nám v živote darilo, potrebujeme byť v rodine na správnom mieste, byť v plnej sile a byť plne prijatý a podporovaný rodinou a cítiť sa v bezpečí. Keď nemáme správne miesto v rodine a preberáme zodpovednosť za rodičov, podporujeme ich a zachraňujeme, nevedome zachraňujeme ich vzťah, alebo máme vymenené poradie so súrodencami, nemôže sa nám v živote naplno dariť a nemôžeme byť vo svojej plnej sile. Toto všetko budeme harmonizovať tento víkend a okrem správneho nastavenia v rodine budeme robiť rôzne konštelačné náhľady a aktivácie, meditovať, vytvárať svoje životné zámery, aby sme si začali tvoriť svoju realitu, ktorá je v súlade s nami – s naším vyšším JA. Až keď sa spojíš so svojim vyšším JA, môže sa ti začať dariť vo všetkých oblastiach života.

Prídi na transformačnú víkendovku a pochop najprv SÁM SEBA a zharmonizuj si svoje vnútorné nastavenie, od ktorého sa tvoje vzťahy a podnikanie odvíjajú. SLOBODA neprichádza vtedy, keď vlastníme všetko, ale vtedy, keď nič nevlastní nás. Nato, aby sme zažívali vzťahovú/finančnú slobodu, potrebujeme sa najprv stať slobodnými vo vnútri nás a „odhodiť“ a zhamornizovať si všetky záťaže, limitujúce presvedčenia a nefunkčné vzorce, ktoré si nesieme z našej pôvodnej rodiny. Navyše sa naučíš princípy manifestácie a zhmotňovania vysnívanej reality, aby si zažíval hojnosť vo všetkých oblastiach života. 

Naše vzťahy a naše podnikanie sú naše najväčšie zrkadlo. To, ako sa nám darí vo vzťahoch odzrkadluje naše vnútorné nastavenie, ktoré si nesieme z našej rodiny, a zásadne ovplyvňuje kvalitu nášho života a hojnosť vo všetkých oblastiach života. S pomocou konštelácií môžme odkryť časti nášho podvedomia/nevedomia, ktoré potrebujú byť zviditeľnené a zharmonizované. Naplnenie nášho plného potenciálu je možné jedine pokiaľ zvedomíme naše nevedomie, ktoré zahrňuje viac ako 90% našej mysle. 

Účastník firemných konštelácií pochopí, prečo sa mu vo firme alebo vrámci podnikania deje to, čo sa mu deje a daný problém sa zharmonizuje. Do firemného systému patria nielen osoby (napr. zamestnanci) ale aj štruktúry podniku (napr. oddelenia) a ostatné časti systému (klienti, dodávatelia).

Viac info o rodinných/systemických konšteláciach na https://anstar.life/rodinne-systemicke-konstelacie/

 

„Ak chceš vybudovať úspešné podnikanie, vybuduj najprv SEBA.“  Tomáš Baťa

 

Prihlášky na seminár pomocou vyplnenia dole uvedeného formulára

Prihlásenie víkend 23-24.03.2024