Prihlásenie na seminár

Ženský seminár - Návrat k svojej vnútornej žene

Termín: 12.11.2022

Čas: 13:00-19:00 

Cena: 80 EUR

Miesto: Brighter Life Center Bratislava

Vitaj krásna žena,

pozývam ťa na ženský seminár spolu s rodinnými konšteláciami zameraný na spojenie sa so svojou vnútornou ženou.  

V kruhu žien sa spojíme so svojou ženskou esenciou, uvoľníme bloky v ženskej rodovej línii, ktoré nám bránia žiť vo svojej plnej ženskej sile. 

Bude nás čakať stavanie rodinných konštelácií na ženskú rodovú líniu a konštelačných náhľadov na aspekty ženskej sily, meditácia na sebelásku a sebaprijatie, intuitívny tanec, zdieľanie a rôzne cvičenia, aby sme sa po ženskom seminári cítili vnútorne vyživené, podporované a vo svojej ženskej sile.

Viac info o rodinných konšteláciach na https://anstar.life/rodinne-systemicke-konstelacie

Prihlásenie Ženský seminár BA 12.11.2022